The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)
SGS System Certification ISO 9001:2000
Quality Management

Üz EstetikasıÜmumi Üz Daraltılması       Toxuma Kokteyli- Yağ Aşılaması       Boyun Gərmə   
Üz estetikası

 


Yaşlanma müddətiylə bərabər dəri, sümük və mimik əzələlərdə əmələ gələn deformasiya təsirlərinin yaxşılaşdırılması üçün edilən üz estetikası əməliyyatı ayrıca üz bölgəsindəki sallanmaların da ortadan qaldırılması təmin edir.

Başda çənə sümüyü olmaq şərtiylə yaş ötdükcə üz sümüklərindəki ərimə, dərinin bollaşmasına və bu səbəbdən də sallanmaların əmələ gəlməsinə yol açar. Həddindən çox miqdarda günəş şüalarına məruz qalmaq və sigaret, qırışıqlıqların dərinləşməsini və qalıcı hala çevrilməsini təmin edən vacib faktorlardır.
Üz estetikası əməliyyatı bütün üz və boyun dərisindəki sallanmaların, yarıq və qırışıqlıqların aradan qaldırılmasını təmin edə bilər. Bu cərrahi əməliyyatlarda gərmə işi ilk əvvəl cildin altında yer alan toxuma və əzələ toxumalarına edilir. Sonrasında isə yığılan artıq yağ alınır. Son mərhələdə isə açılan kəsiklər bağlanılır.

Saçların kəsilməsinə ehtiyac olmayan üz estetikası əməliyyatları, edilən cərrahi işə bağlı olaraq 3 ilə 5 saat arasında davam edir. Əməliyyatdan sonra cərrahi müdaxilədə olan bölgəyə yüngül bir sarğı tətbiq edilir.

Xəstələrin bəziləri əməliyyatdan sonra yüngül bir ağrı hiss edər və az dozada ağrı kəsicilərə müraciət edilərək, xəstənin rahat olması təmin edilir. Əməliyyat sonrası üzün çevrədəki faktorlardan təsir görməməsi olmaması üçün sarğıya alınaraq, qorunması lazım olur.

Xəstəyə tətbiq edilən tikişlər ən çox 1 həftədə tamamilə yox olur və üzdəki izlərlə gərginlik müəyyən bir zaman sonra yox olur.
Bu əməliyyat, daha əvvəl estetik müdaxiləyə məruz qalmış insanlara da oluna bilər. Üz estetikası əməliyyatı olunmasına baxmayaraq üzün yaşlanmağa davam etməsi təbiətin bir gerçəyidir. Bu səbəbdən ölkəmizdə və bütün dünyada yayılmış şəkildə ikinci, üçüncü üz əməliyyatları edilir.